Diensten

Alimentatie

Naast het hoederecht zal de rechter in een echtscheidingsprocedure een alimentatieregeling uitspreken. Niet zelden zal diegene op wie de alimentatieverplichting rust, de schijn wekken onvermogend te zijn met een onvoldoende inlossing als gevolg.

Het kantoor brengt het vermogen in kaart zodat een reële alimentatie kan worden bekomen.

Diensten