Diensten

Baanpersoneel

Het statuut van baanpersoneel levert voor de betrokkenen enkele niet te miskennen voordelen op. De werknemer geniet een bepaalde vrijheid en ongebondenheid en heeft soms de mogelijkheid onkostennota's in te brengen.Deze privileges zouden niet mogen misbruikt worden.

Helaas stelden de onderzoekers reeds meermaals vast dat net hier het schoentje wringt: afspraken met klanten worden niet nageleefd, prestatiebladen worden gemanipuleerd, arbeidsprestaties worden voor een concurrerend bedrijf geleverd, irreële onkostennota's worden ingebracht e.d. Het kantoor kan u een gedetailleerd observatieverslag verschaffen zodoende een controle uit te oefenen op de ingeleverde prestatiebladen van betrokkene.

Het kantoor controleert de rendabiliteit van uw baanpersoneel.

Diensten