Diensten

Computergedragsanalyse

Informatica is de norm geworden in elk gezin. Iedereen heeft tegenwoordig wel een computer en internetaansluiting. Hierdoor kan iedereen eens op tour gaan op het "world wide web".

De "volwassenensites" nemen de overhand waardoor er niet meer naast kan gekeken worden door de gebruiker. De kloof is zeer klein geworden zodat een "virtueel bezoekje" aan zulke "adultssites, ofte sexsites" haast de normaalste gang van zaken is geworden.

Vele echtelieden of ouders maken zich zorgen over het surfgedrag van hun partner en/of kinderen.

Voortaan kan Vangenechten Recherche u hierbij helpen door een softwareprogramma (spyware) aan te bieden dat u een zeer gedetailleerd overzicht geeft van 'elke' aanslag die de gebruiker op zijn klavier uitvoert.

Zo weet u precies met wie en wat uw partner en/of kind chat, mailt, sites bezoekt e.d.

Consulteer onze pagina "Tarieven" voor een prijsindicatie.

Diensten