Diensten

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een clausule waarbij de werknemer zich verbindt om, bij zijn vertrek uit de onderneming, geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen, als loontrekkende of als zelfstandige, waardoor hij de mogelijkheid heeft om die onderneming nadeel te berokkenen.

Met dergelijk beding voorkomt de werkgever dat de betrokken werknemer na zijn uitdiensttreding een concurrerende activiteit gaat uitoefenen en op die manier zijn voormalig werkgever nadeel berokkent 'door de kennis, die eigen is aan de onderneming en die hij op industrieel of op handelsgebied in die onderneming heeft verworven, voor zichzelf of ten voordele van een concurrerende onderneming aan te wenden'.

Het concurrentiebeding kan zowel in een arbeidsovereenkomst voor arbeiders, voor bedienden als voor handelsvertegenwoordigers worden opgenomen. Voor handelsvertegenwoordigers gelden afzonderlijk geformuleerde regels, die op een aantal vlakken afwijken van de regeling voor arbeiders en bedienden. Voor bedienden en kaderleden is bovendien een afwijkend beding mogelijk.

De werknemer die het concurrentiebeding overtreedt, moet de compensatoire vergoeding terugstorten aan de werkgever. Daarenboven moet de werknemer een bedrag gelijk aan die vergoeding betalen aan de werkgever. Het kantoor verifieert het bestaan van een eigen handeltje of het werken in vast dienstverband voor een concurrerend bedrijf.

Via een doorgedreven observatie verschaffen de onderzoekers van het kantoor duidelijkheid.

Diensten