Diensten

Contraspionage

Het fenomeen bedrijfsspionage kan best worden omschreven als "het heimelijk vergaren van gegevens bij een bedrijf met het oogmerk een zo volledig mogelijk inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en de bedoelingen van de concurrent, om zo het eigen beleid te kunnen bepalen".

Het kantoor kan deze ontwikkeling een halt toeroepen door gebruik te maken van een professioneel dienstenpakket waaronder het opsporen van afluisterapparatuur (debugging), infiltratie in het bedrijf en het observeren van topmanagers.

Het kantoor waakt over uw interne bedrijfskeuken.

Diensten