Diensten

Diefstal goederen

Sinds enkele jaren onderzoeken 2 gerenommeerde auditkantoren de omvang van de bedrijfsfraude. KPMG berekende dat 2 op 5 van de Belgische bedrijven kampen met fraude of oplichting door werknemers. Het betreft hier hoofdzakelijk buitenissige onkostennota's en verdwenen goederen.

Ernst & Young deelde in haar onderzoek (1998) mede dat 75% van de bedrijven dat jaar slachtoffer werd van fraude. 84% van de fraudedossiers werd gepleegd door eigen werknemers. De helft hiervan zijn langer dan 5 jaar in dienst.

Zowel interne (bv. gevoel van onrechtvaardige behandeling bij promotie en/of verloning,.) als externe (bv. plotse geldnood, scheiding van partner,.) motivaties geven aanleiding tot bedrijfsfraude. Een geringe pakkans en een gebrekkige interne controle maken het frauderisico compleet.

Het vergund detectivekantoor kan voor u echte opsporingen verrichten en informatie inzamelen over personen, goederen of feiten. Daarenboven kunnen verdachten worden geïnterviewd en/of geschaduwd alsook informatie worden vergaard in de buurt waar iemand woont, teneinde uitsluitsel te bieden omtrent het fraudedossier. Bedrijfsdiefstal kan een flinke kostenpost worden als u er niet adequaat tegen optreedt.

Het kantoor treedt u bij met raad en daad.

Diensten