Diensten

Druggebruik

Op steeds jongere leeftijd komen kinderen in aanraking met "onschuldige" en "minder onschuldige" drugs. Ondanks overheidscampagnes en diverse preventiestrategieën slaagt men er niet in deze "kwaal van de 21ste eeuw" terug te dringen. Reeds van op jeugdige leeftijd worden scholieren blootgesteld aan verdovende middelen en dit zowel tijdens als na de schooluren (café, discotheek, fuiven, e.d.).

Scholieren in volle puberteit kunnen soms onvoldoende weerstand bieden aan de groepsdruk, de drang naar de onbekende roes en dit met alle nefaste gevolgen vandien. Wat onschuldig begint met een jointje, kan escaleren in een zelfdestructief druggebruik.

Het kantoor houdt voor u een oogje in het zeil: de onderzoekers infiltreren in het uitgangsmilieu van uw kind en verifiëren het vermeend druggebruik. Een vroegtijdig ingelichte ouder is er twee waard!!! Ondanks overheidscampagnes en diverse preventiestrategieën slaagt men er niet in deze "kwaal van de 21ste eeuw" terug te dringen.

Een vroegtijdig ingelichte ouder is er twee waard!!!

Diensten