Diensten

Burgerlijke Opdrachten

Het hoeft geen betoog dat de vaststelling van overspel hierbij het leeuwendeel uitmaakt. Mede ingegeven door het politieke streven naar een "schuldloze" echtscheidingsprocedure, rijst geregeld de vraag naar het doel en nut van een privaat onderzoek naar mogelijke ontrouw.

Hoewel overspel sinds 1987 gedepenaliseerd werd (m.a.w. dus niet langer een strafbaar feit uitmaakt), kan en mag er vooralsnog geen twijfel bestaan over de bewijskracht voor de burgerrechtelijke instanties én de enorme impact die soortgelijk bewijsmateriaal met zich meebrengt. Het volstaat in dit kader te verwijzen naar de juridische regelingen die worden getroffen in het kader van alimentatiegelden, hoede- en bezoekrecht, en dergelijke.

Het kantoor onderzoekt, verzamelt bewijsmateriaal en levert u een kant-en-klaar juridisch bruikbaar rapport. Door een jarenlange ervaring ter zake en een hoge succesgraad, wordt het kantoor aanbevolen door menig advocaat en gerechtsdeurwaarder.

Industriële Opdrachten

Een bedrijfsonderzoek is gericht op het achterhalen van de ware toedracht van een (crimineel) incident waarmee een onderneming wordt geconfronteerd. Dergelijk re-actief onderzoek wordt opportuun geacht bij een vermoeden van benadeling door onrechtmatige activiteiten van diverse aard (bvb. diefstal, fraude, namaak, oplichting, bedreiging en afpersing).

Het kantoor schetst een transparant beeld van de zich afgespeelde feiten; dergelijk bewijsmateriaal kan vervolgens door de onderneming worden aangewend in een civielrechtelijke - en/of strafrechtelijke procedure (mèt de mogelijkheid tot maximale restitutie van de geleden schade). Tevens kan het management gerichte maatregelen nemen teneinde herhaling in de toekomst te voorkomen.

Diensten