Diensten

Merkenfraude

Politie- en andere overheidsdiensten stellen onomwonden vast dat de namaakhandel floreert. Studies tonen aan dat deze malafide praktijken een aandeel van 5 tot 7 procent in de wereldhandel hebben verworven. Vooral de informatica-, de audiovisuele-, de cosmetica- en de uurwerkindustrie hebben onder dit fenomeen zwaar te lijden. Ons land staat in het milieu bekend als 'de' draaischijf terzake; het merendeel van de vervalsingen wordt immers verscheept via de Antwerpse haven.

Met een trafiek van 3 miljoen containers per jaar, is het niet verwonderlijk dat aan deze "zwarte markt" geen halt is toe te roepen. Als volleerde "undercover-professionals" infiltreren de onderzoekers van het kantoor in het namaakmilieu. Zij profileren zich hierbij als klant, identificeren zo de vervalser en brengen de trafiek van de namaakwaren in kaart. Indien u hierom zou verzoeken, verzorgt het kantoor de coördinatie met de overheid voor eventuele inbeslagname.

Het kantoor ontfermt zich over de originaliteit van uw product.

Diensten