Diensten

Recuperatie Voertuigen

Ook dit segment van de automarkt ontsnapt niet aan diverse fraudemechanismen. Bij het opmaken van het contract wordt dikwijls de kredietwaardigheid van de klant over het hoofd gezien. Het kantoor kan u hierbij van dienst zijn door de contractant te screenen inzake zijn vermogenstoestand.

Indien de contractant nalaat de periodieke schuld te vereffenen, kunnen de onderzoekers deze persoon lokaliseren, aanmanen tot betaling en desgevallend het voertuig recupereren.

In een aantal gevallen worden constructies opgezet teneinde het voertuig met voorbedachte rade te verduisteren. Ook in dergelijk geval zal het kantoor zich beroepen op haar ervaring en know-how om het voertuig aan de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen.

Indien het voertuig niet kan worden gelokaliseerd of de contractant weigert de schuld in te lossen of het voertuig terug te bezorgen, zal het kantoor, mits volmacht, klacht indienen bij de officiële instanties.

Het kantoor staat u bij in de correcte handhaving van de overeenkomst.

Diensten