Diensten

Solvabiliteit

Als participant in het bedrijfsleven is het aanbevolen een gedetailleerd financieel-economisch verslag te verkrijgen over toekomstige zakenpartners (leveranciers, klanten en overnemers).

Om een adequaat profiel te schetsen van een zakenpartner, zijn enkele aanknopingspunten van essentieel belang:

  • oprichtingsakte
  • jaarrekeningen
  • publicatie van de bestuurders
  • verslag van de jaarvergadering
  • solvabiliteits- en rendabiliteitsratio's
  • e.d.

Het kantoor berekent uw risico voor alle zakelijke transacties.

Diensten