Diensten

Verzekeringsfraude

Een schatting van de sector leert dat het verzekeringswezen op jaarbasis voor minstens 250 miljoen euro wordt opgelicht. De verzekerde is de mening toegedaan dat er bij elk schadegeval gemakkelijk geld valt te verdienen op de rug van de verzekeringsmaatschappij. Hiertoe draait hij er de hand niet voor om de schade te overdrijven, fictieve aangiften te plegen, de aansprakelijkheid te verschuiven e.d.

De onderzoekers van het kantoor bouwden in alle deelaspecten van het verzekeringswezen (autoverzekering, B.A.-uitbating, familiale verzekering, levensverzekering e.d.) reeds de nodige "skills" en "know-how" op.

Op basis van uiteenlopende onderzoeksdaden (verhoor van verzekerde en getuigen, buurtonderzoek, onderhoud met officiële- en andere instanties, alibi- en financieringscontrole, plaatsbeschrijving bij aangifte van een verkeersongeval, e.d.) biedt het kantoor u uitsluitsel omtrent de vermeende feiten.

Het kantoor is uw bondgenoot in elk onderzoek naar een dubieuze aangifte.

Diensten