Tarieven

 

Het kantoor Vangenechten Recherche staat erom bekend kwaliteitsvol werk af te leveren tegen eerlijke tarieven. Aan het eerste kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Het kantoor tarifeert geen nacht- en weekendvergoeding!

Industriële- en burgerlijke opdrachten:

Het kantoor kan U een gedetailleerde kostenstaat voorstellen gebaseerd op  onderstaande (voornaamste) tarieven:

Omschrijving Aantal Excl. 21% BTW
Opening dossier eenmalig € 100,00
Bezoldiging per onderzoeker /uur € 75,00
Kilometervergoeding /km € 1,00
Rapportering /pagina € 15,00
Foto-opnames    
Foto (digitale opname) /stuk € 1,00
Beeldopnames    
DVD (VHS-videotape) /stuk € 30,00
GPS-tracking    
GPS-tracking /dag € 100,00
Installatie Spyware /pc € 250,00

Opgelet:

Bij het mandateren van ons kantoor (afsluiten van de overeenkomst) wordt een provisie t.b.v. 50% van de kostenraming van de opdracht door de opdrachtgever voorzien. Deze provisie (voorschot) bestaat uit een gedeelte van de te verwachten kosten en een voorschot op de bezoldiging verbonden aan de uitvoering van de opdracht.

Tarieven