Werkwijze

 

De onderzoekers respecteren ten allen tijde de juridische (de Wet van 19 juli 1991 op de privédetectives, het Belgisch Strafrecht en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens) en deontologische (o.a. geheimhoudings- en loyaliteitsplicht) spelregels. De initiële bespreking van de opdracht vindt plaats op het kantoor of op eenvoudig verzoek kan het gesprek plaatsvinden op een nader te bepalen locatie.

Gelet op de wetgeving terzake sluit het kantoor, bij aanvang van de opdracht, een schriftelijke overeenkomst af. Deze vermeldt ondermeer de aanvang, vermoedelijke tijdsduur en geraamde kostprijs van de opdracht. Na afloop van de opdracht stelt het kantoor u een eindverslag ter beschikking.

Dit omvat een gedetailleerde beschrijving van de verrichte activiteiten, de overtuigingsstukken (bv. foto's en documenten) die tijdens de opdracht werden verzameld en een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten. Gedurende het onderzoek staat het u vrij om ten allen tijde de onderzoeker te raadplegen aangaande de afwikkeling van de opdracht; indien (juridisch) gewenst kan hierbij tevens een tussentijds verslag worden opgevraagd.

Als professioneel onderzoekskantoor beschikken de interne medewerkers over de modernste technieken inzake informatica, communicatie en audio-visuele apparatuur (vingerafdrukpoeders, GPS traceersystemen voor voertuigen en goederen, contra-afluisterapparatuur, spermadetectiemateriaal, verborgen camera's, ...).

Werkwijze